Spordiväljaku rajamine plastikkattega - mida vaja teada?

Plastikkatte puhul on tegemist lahendusega, mis võimaldab luua sportlastele turvalisi ja haldajale vastupidavaid minimaalse hooldusvajadusega spordiväljakuid. Selle paigaldamine on lihtne ning võimaldab luua väga eristuvate värvikombinatsioonidega spordiväljakuid. Tulevalt plastikkate modulaarsusest saab seda panna ka tulu teenima läbi spordisündmuste korraldamiseks väljarentimise.

Kääriku Spordikeskus - Sport Court PowerGame - 2016

Kääriku Spordikeskus - Sport Court PowerGame - 2016

2007. aastal said meie tiimi eestvedamisel Eestisse toodud esimesed välispordiväljakutel kasutamiseks mõeldud plastikkatted. Mõte selleks sündis soovist eristuda ja tutvustada uut võimalust spordiväljakute rajamiseks või siis olemasolevate spordiväljakute uuendamiseks.

Nii alustasime koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud ja pikaajalise valdkondliku kogemusega tootjaga Sport Court (USA). Tänaseks oleme Eestise kokku 10 aastaga paigaldanud ca 6700 m2 Sport Court`i väliväljakute rajamiseks mõeldud plastikatet PowerGame. Meie referentsidega tutvuda ja plastikkatte tunnetust saab proovida:

Meie kogemus näitab, et plastikkate on oma olemuselt ja omadustelt paljudele spordiväljakute haldajatele, arhitektidele ja ehitajatele ning ka sportlastele kui lõppkasutajatele siiski veel veidi võõras teema. Võrreldes teiste spordiväljakukatete lahendustega tekitavad enam küsitavusi:

 • selle vastupidavus meie keerulises ning muutlikus kliimas,
 • katte libedus vihmade korral,
 • katte sobivus erinevate spordialade harrastamiseks.

Lisaks on harjumuseks saanud kasutada seni enam levinud lahendusi nagu näiteks asfaltplatsi, tartaan- või kõvakatet. Loomulikult võrreldakse ka projekti maksumusi erinevate alternatiivide puhul, kus paraku jäetakse aga tähelepanuta toodete eluea, multisport omaduste, hooldusvajaduse ning tehtava investeeringu omavaheline suhe. Järgnevalt saab antud ülevaade olulisematest aspektidest seoses plastikkatte lahenduste valiku ja kasutamisega.

Kino Kosmose korvpalliväljakud - Sport Court PowerGame - 2007

Kino Kosmose korvpalliväljakud - Sport Court PowerGame - 2007

TOOTJA JA KOOSTÖÖPARTNERI VALIK

Viimase 10 aastaga on plastikkatte tootjaid üle maailma väga palju juurde tekkinud. Meie andmetel leiab sarnaseid lahendusi kokku rohkem kui 35 tootja poolt. Oma kogemusele tuginedes saame kinnitada, et erinevate toodete kvaliteet (st eelkõige vastupidavus) varieerub aga suuresti. Mitmetel juhtudel puuduvad tootjatel oma toodete kohta põhjalikud tehnilised spetsifikatsioonid, mille alusel pakutavate lahenduste kvaliteeti hinnata. Kindlasti tasub uurida:

 • kas tootja omab väliväljaku plastikkatete lahendustele EN 14877:2006 sertifikaati?
 • kas tootja omab kattelahendusele sõltumatu osapoole kinnitatud testtulemust minimaalsele punktkoormusele (minimum point load) 170 PSI?
 • kas tootja tagab pakutud toote puhul ühtlase löögijõu neelduvuse kogu plastikkattega kaetud spordiväljaku ulatuses?
 • lisaks tuleb küsida infot referentside kohta - nende rohkus ja tuntus annavad kindlust tootja usaldusväärsuse ja toodete kvaliteedi osas!
 • soovitame tähelepanu pöörata ka töö teostaja ehk plastikkatte paigaldaja senisele kogemusele ja varasemate klientide tagasisidele antud valdkonnas.
FIBA 3on3 World Tour - Sport Court PowerGame - 2015

FIBA 3on3 World Tour - Sport Court PowerGame - 2015

SOBIVUS SPORDIALADE SPETSIIFIKALE

Sport Court PowerGame plastikkate omab maailmas ainsana korraga kõigi järgmiste rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide sertifikaate/tunnustusi: FIBA, ITF, FIVB, BWF ja IHF. See kinnitab, et ühelt poolt on tegemist tootega, mis vastab kõigile spordiväljakukattele esitatud nõudmistele sportlaste turvalisuse tagamiseks. Teisalt on plastikkate sobiv erinevate spordialade harrastamiseks (korvpall, võrkpall, tennis, käsipall, sulgpall, futsal, rahvastepall jne) ning seda näiteks ka rahvusvaheliste võistluste korraldamise kontekstis (FIBA 3on3 World Tour).

Meie Eestisse rajatud väljakuid on joonitud nii tennise, võrkpalli, käsipalli kui ka loomulikult korvpalli mängimiseks. Vihmaste ilmade korral muutub kate küll libedamaks, kuid tavapäraselt kuivab see ka kiirest. Vesi vajub läbi katte avade aluspinnale ning see kiirendab kuivamist. Soovitame sobivat lahendust otsides kindlasti uurida konkreetse toote omadusi (sh tootele omistatud sertifikaate).

Täiendavalt tuleb rõhutada, et plastikkate sobib väga hästi ka invasportlaste poolt kasutamiseks. Näiteks ratastoolikorvpalli, invavõrkpalli ja ratastoolitennise harrastamiseks. Eesti kliimas mängib olulist rolli ka otse plastikkatte peale jääväljaku rajamise võimalus. Seejuures on tähtis jälgida, et jääväljak saaks rajatud piisavalt paks. Vastasel juhul vigastaksid uisud plastikkatet.

Jääväljak Venemaal Samaras - Sport Court PowerGame - 2014

Jääväljak Venemaal Samaras - Sport Court PowerGame - 2014

TARNEAEG

Plastikkatte tarneaeg on sõltuvalt spordiväljaku suurusest alates tellimuse kinnitamise hetkest ca 4-6 nädalat. Tänaseks on Sport Court laiendanud oma tootmist ka Euroopasse. Nii saame läbi Portugalis asuva tehase olla võrreldes konkureerivate lahendustega hinnas ja tarneajas konkurentsivõimelisemad kui varem.

PAIGALDAMINE

Plastikkattele sobivaks paigalduse pinnaseks on tugev ja tasane alus. Kõige paremini sobivad selleks asfalt- või betoonkate. Tulenevalt plastikkatte omadustest saab seda aga edukalt kasutada ka näiteks otse tartaankattele või varasemalt rajatud kõvakattega spordiväljakule paigaldades. Vana spordiväljaku plastikkattega värskendamiseks piisab aluskatte tasandusseguga tasandamisest. Sääraselt toimisime näiteks Kihnu spordiväljaku uuendamisel, kus tasandasime esmalt amortiseerunud kõvakattega alust ja seejärel laotasime sellele plastikkatte.

Sõltuvalt rajatava väljaku ning paigaldusmeeskonna suurusest võtab plastikkatte paigaldamine aega ca 2-5 päeva (töö ajaline kestvus sõltub otseselt ka ilmastikutingimustest). Töö sisaldab:

 • katte maha ladumist ja paigaldamist,
 • joonte kohapealset ettevalmistust (maha teipimine) ja värvimist,
 • spordiväljakule tellija poolt soovitud logode ning muu sümboolika ettevalmistust (šablooni alusel plastikkattele kleepimine) ja värvimist.

Joonte ja logode pealekandmiseks kasutame spetsiaalset krunti ning kahekomponentset värvi. Jooned ja logod värvime nende pikaajalise kestvuse saavutamiseks üle kaks korda.

Kuna plastikkattega väljak on modulaarne ja seeläbi ka portatiivne, saab seda mugavalt ühest kohast teise transportida ning rajada ajutisi spordiväljakuid sündmuste korraldamiseks. Näiteks on Sport Court PowerGame plastikkate leidnud aastaid kasutamist rahvusvahelisel tänavakorvpalliturniiril "3on3 Tallinn Open" (asukohaks Vabaduse väljak).

Kihnu Spordiväljak - Sport Court PowerGame - 2016

Kihnu Spordiväljak - Sport Court PowerGame - 2016

VASTUPIDAVUS

Sport Court`i tooted on testitud ning vastavad kõigile spordiväljakukatete esitatud rahvusvahelistele standarditele ka karmides ilmastikuoludes (sh külm, kuum, niiskus) vastupidamiseks. Nii võib plastikkatet Eesti tingimustes aastaringselt kasutuses hoida ning seda eraldi talveperioodil hoiustama ei pea.

Erinevad tootjad annavad oma lahendustele tulenevalt toote testtulemustest erineva pikkusega garantiid. Sport Court PowerGame`il on limiteeritud garantiiaeg 15 aastat. See tähendab, et aja jooksul väheneb tootja poolt vastutus tootele toote enda pärast tekkinud kahjustuste osas (nt tootmispraak). Niivõrd pikk garantiiaeg annab kinnitust, et tootja on oma lahenduste eesmärgipärasel kasutamisel nende kvaliteedis veendunud. Eestis ei ole toote kvaliteedist tulenevalt ühtegi garantiijuhtumit ette tulnud. Siinkohal soovitame kindlasti uurida huviorbiiti tõusnud tootja tausta - kui toodetele antakse pikem garantiiaeg kui ollakse ise turul valdkonnas tegutsenud, siis tasub seda võtta mõningase ohu märgina.

HOOLDUSVAJADUS

Plastikkate ei vaja jooksvalt hooldamist. Kord aastas võib kasutada survepesu, et väljaku alla kogunenud tolmu ja prahti sealt ära uhtuda. Kui väljakul on mõni plaat kahjustada saanud (nt liigse raskuse läbi), siis saab selle lihtsasti eemaldada ja asendada uuega. Väljakule kantud jooni saab värskendada kui selleks peaks peale 5+ aastat vajadus tekkima.

Vihma korral vajub vesi läbi plastikkatte ning see uhutakse aluspinnaselt ära kallete abil. Vihmasaju korral muutub spordiväljak libedaks nagu see juhtub ka iga teise kattelahenduse puhul. Plastikkate kuivab aga kiiresti, et sellel taas sportimist alustada. 

Kangru korvpalliväljak - Sport Court PowerGame - 2010

Kangru korvpalliväljak - Sport Court PowerGame - 2010

VÄRVIVALIK JA ATRAKTIIVSUS

Sport Court pakub plastikkatteid 16 erinevas toonis, mille läbi leida endale sobiv kombinatsioon. Lisaks saab joonimisel valida põhilisi värve nagu valge, must, hall, sinine, kollane jne. Nii on võimalik luua väga spetsiifilise väljanägemisega spordiväljakuid, mis sobivad ümbritsevasse miljöösse konkreetsest asukohast või siis tellija sümboolikast lähtuvalt.

HINNATASE

Alates kallimast odavamate lahenduste suunas liikudes on hinnataseme järjestus järgmine: plastikkate, valatud polüuretaankate, kõvakate, tartaankate, kunstmurukate. Täpsustuseks - arvesse on võetud pigem keskmise ja kõrgema hinnaga tooted koos transpordi- ja paigalduskuluga. Lisaks on eelduseks juba eelnevalt loodud asfaltaluskate. Siinkohal on oluline silmas pidada varasemalt rõhutatud aspekte - igal loetelus esitatud lahendusel on erinev toote eluiga ning ka hooldusvajadus (st lisakulutused). Plastikkattesse tehtav investeering on küll algselt kõrgem, kuid selle pikk eluiga (15+ aastat), multisport omadused ja minimaalne hooldusvajadus toovad ta lõppinvesteeringu võtmes ühele pulgale või siis isegi allapoole alternatiivsetega võrreldes. Väärib mainimist, et plastikkatte omanikuna saab seda ka sündmuste läbiviimiseks välja rentida ja seeläbi tulu teenida. Teiste kattelahenduste puhul katte mujale väljarentimise võimalus puudub.

Lähtuvalt oma pikaajalisest kogemusest Sport Court`i ametliku koostööpartnerina Eestis soovitame plastikkatet kasutada nii uute spordiväljakute rajamiseks kui ka olemasolevate uuendamiseks. Täpsustava info saamiseks võta meiega julgelt ühendust.

Sport Court ametlik kodulehekülg
Sport Court PowerGame tehniline spetsifikatsioon
Sport Court brošüür
Sport Court nõuanded ja soovitused tootja/koostööpartneri valikuks

Lisainfo: Plastikkatteid kasutatakse spordiväljakute uuendamiseks ja rajamiseks ka sisetingimustes. Sellest kirjutame pikemalt juba mõnes järgmises postituses.

Mario Luik | Partner

Mario Luik