Meie väljavaated ja eesmärgid 2017. aastaks

Aastanumbri vahetumine annab hea võimaluse ühed tegevused lõppenuks lugeda ning uusi eesmärke seada. 2016ndal suutsime oma sihid saavutada, kuigi jäime töömahult eelnenud aastale veidi siiski alla. Tänavusele aastale vaatame vastu väga ootusrikkalt. Oleme teinud kõik endast sõltuva, et see kujuneks meie senise tegevuse kõige edukamaks perioodiks. Täname siinkohal kõiki meie kliente ja koostööpartnereid pikaajalise koostöö ning usalduse eest. 

Novembrikuus kaardistasime oma tänase seisu ja määratlesime konkurentsipositsiooni turul. Oleme võtnud eesmärgiks keskenduda peamiselt erasektorile - erakliendid, ettevõtted ja vabaühendused (st spordi- ja tennisekeskused, spordiklubid jne). Seda tulenevalt turusituatsioonist, meie senistest erinevatest koostöökogemustest ning turutrendidest. Lähtuvalt soovitud lahendustest, tööde mahtudest ja projektide atraktiivsusest hoiame loomulikult silma peal ka avaliku sektori hangetel peatöövõtjatega koostöö tegemiseks. Seejuures aga rõhutame võimalust keskenduda projekti sobivate toodete valikule, mitte eelarve ja sendi pooleks saagimisele. Kahjuks oleme päris palju põrkunud mõtteviisiga, et oluline ei ole mitte kvaliteetne lõpptulemus ega protsess ise, vaid võimalikult odav hind ...

Pulastic valatav polüuretaan spordiväljakukate - 2016

Hindasime ning analüüsisime ka oma pakutavate toodete ja teenuste potentsiaali. 2017. aastal on meie fookuses:

  • tennise- ja spordiväljakute terviklahenduste rajamine;
  • Euronix padel väljakute rajamine;
  • SS Jõulinnakud jõulinnakute rajamine;
  • Sport Court plastikkattega spordiväljakute rajamine.

Samuti jätkame aktiivselt tunnustatud ja kvaliteetsete Connor Sports puitpõrandasüsteemide, Schöpp tennise vaipkatete, Universal Sport tennise- ja spordiinventari, GreenSet tennise kõvakatete ning Pulastic valatavate polüuretaanist spordiväljakukatete tutvustamist ja pakkumist.

Värskendasime osaliselt oma kodulehe ilmet, et vajalik teave oleks lihtsamini hoomatav ja ülesleitav. Näiteks sai meie sügisel loodud seina värskete postituste ülevaade välja toodud kohe avalehele. Pakutavate spordiväljakukatete ja spordiinventari loetelude kõrvale lisasime illustreerivat pildimaterjali. Peamenüüs oleme täiendavalt välja toonud kaks uut teenust - konsultatsioon ja projektikirjutamine. Põhjalikku nõustamist oleme jooksvalt osadele klientidele ka juba varasemalt pakkunud. Projektikirjutamises näeme suurt lisandväärtust nendele potentsiaalsetele klientidele, kellel tihtipeale puudub välisrahastuse taotluste ja muude projekti ettevalmistavate ülesannete täitmiseks põhitegevuste kõrvalt aeg.

Sport Court modulaarne spordiväljakute plastikkate - 2015

Eelmise aasta kevadel alustasime tennise uudiskirja koostamist kord kvartalis. Nüüd võtame ette ka üldisema spordiväljakute rajamise lahendustele ning spordiinventarile keskenduva uudiskirja edastamise. Meie eesmärk on pakkuda antud valdkonnas väärtuslikku informatsiooni just neile, kes on sellest huvitatud ning saavad seda ära kasutada investeeringuotsuste langetamiseks.

Kokkuvõttes usume, et alanud aasta pakub rohkelt võimalusi põnevate ja eristuvate projektide elluviimiseks. Toodete ja teenuste kohta täpsema informatsiooni saamiseks või hinnapakkumise küsimiseks võta meiega julgelt ühendust ning tutvusta oma projekti.

Olulised viited:

Mario Luik | Partner
Keio Kuhi | Partner

Mario Luik